Op de Algemene Ledenvergadering van badmintonclub BC Randstad was er een wisseling van de voorzittershamer. Ruud Luijkx neemt afscheid als voorzitter en draagt de hamer over aan de nieuwe voorzitter Peter Oosterwijk.

Linda van Rijswijk neemt afscheid als voorzitter technische commissie en algemeen bestuurslid, haar functie wordt overgedragen aan Monique van Rijswijk.