Sinds 13 december heeft Rijswijk een nieuwe adviesraad sociaal domein. De nieuwe voorzitter en leden werden diezelfde dag verwelkomd door de wethouders Marloes Borsboom (Jeugd, Participatie, Duurzaamheid en Cultuur) en Björn Lugthart ( Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid). De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.

 

In 2015 is er veel veranderd op het gebied van Werk & Inkomen, Jeugdhulp en Wmo. Vanaf dat jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de (jeugd)hulp en ondersteuning. De adviesraad sociaal domein is ingesteld om het college te adviseren bij het maken van het gemeentelijk beleid hiervoor. De input krijgen ze uit de praktijk want de leden zijn actief in maatschappelijke organisaties of zijn deskundig op een of meerdere gebieden waarover de adviesraad adviseert.

Inwoners vertegenwoordigen
Tijdens hun installatie De wethouders spraken de verwachting uit dat de adviesraad de signalen uit de samenleving goed zal oppikken waarbij ze de verschillende belangen kunnen terugbrengen tot een helder advies. De adviesraad sociaal domein heeft een zittingsperiode van vier jaar. “Wij zijn erg blij dat deze mensen bereid zijn om de inwoners te vertegenwoordigen. Speciaal de brede doelgroep die ondersteuning via de gemeente krijgt. Zij denken en adviseren namens hen mee over ons beleid,” zegt wethouder Borsboom.

Waardering
Met de aanstelling van de adviesraad sociaal domein zijn de Wmo-raad en de adviesraad Sociale Zaken opgeheven. Tijdens de installatie van de nieuwe adviesraad, namen de wethouders met lovende woorden afscheid van de oude adviesraden. “Wij hebben veel waardering voor de leden van de adviesraden die nu zijn gestopt. Met hun bijdragen hebben zij hun grote betrokkenheid getoond bij de Rijswijkse samenleving. En daar plukken we nu nog de vruchten van. Wij danken hen zeer voor hun jarenlange inzet en wensen hen alle goeds toe,” aldus wethouder Lugthart.

De benoemde leden zijn op de foto van links naar rechts: mw. Kamphuis, dhr. van Wijk (secretaris), dhr. Kloek, mw. Dijks, dhr. De Bloois, mw. Thuis, dhr. Hol, mw. Wesselingh, dhr. Hazebroek (voorzitter), dhr. Koster en dhr. Kerkhoven. Op de foto ontbreekt mw. Meurs-Merks, zij kon niet bij de installatiebijeenkomst zijn.