In september 2015 is de kadernota parkeren 2015 – 2025 vastgesteld. Er is gekozen voor fiscaal en digitaal parkeren. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het nieuwe systeem 1 januari 2017 ingevoerd.

Het fiscaal parkeren heeft het voordeel dat de opbrengsten ervan naar de gemeente en niet naar de overheid gaan. De opbrengsten worden aangewend voor regulering en handhaving. Bij het digitaal parkeren verdwijnen de papieren vergunningen en wordt er gecontroleerd door middel van het scannen van kentekens.

Bij verschillende partijen waren er nog wel wat vraagtekens over de invoering ervan. Zo vroeg Jos Bolte van de PvdA of er gekeken kon worden of bij sportaccommodaties en zorginstanties het lage parkeertarief van twee naar drie uur kon gaan. Wethouder Van Hemert gaat hier naar kijken

Eric Schutte van de SP vond dat de mantelzorgers ook gratis zouden moeten kunnen parkeren. Wenselijk was ook dat het College duidelijk zou moeten communiceren dat het parkeerbeleid er niet was om geld te genereren (melkkoe). Wethouder Van Hemert vond het niet wenselijk om mantelzorgers gratis vergunningen te verstrekken om wildgroei te voorkomen. De komende weken wordt er een campagne opgestart om de inwoners van Rijswijk in te lichten over de komende veranderingen.

Juan Carlos Paredes Sanchez van Beter voor Rijswijk zou graag een parkeervergunning willen zien voor elke Rijswijker en dat de blauwe zone niet zou verdwijnen. De heer Van Hemert vertelde dat in de kadernota al vastgelegd was dat niet iedere Rijswijker een parkeervergunning zou krijgen. Van Hemert wil na een jaar het afschaffen van de blauwe zones gaan evalueren.
Ook Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk wilde iedere Rijswijker een parkeervergunning verstrekken aangezien dit een versimpeling van het systeem zou betekenen.

Johanna Besteman van het CDA vroeg om een coulance regeling voor mantelzorgers. Eveneens werd verzocht om ook om de kerken te betrekken bij het voordeligere tarief voor sociale instellingen. Naar het laatstgenoemde zou door het college nog naar gekeken worden.

Henny van der Horst vroeg zich af het digitaal parkeren voor ouderen geen problemen zouden opleveren alsmede het lopen naar betaalautomaten. Wethouder Van Hemert vertelde dat de app die wordt gebruikt voor het digitaal parkeren juist gebruikersvriendelijk moet zijn en in verschillende andere steden al een succes bleek.. Er kan ook gebeld worden om te kunnen parkeren. De grootste afstand die gelopen zou moeten worden naar een betaalautomaat is 250 meter.

De blauwe zones waar men nu een of twee uur gratis kan parkeren gaan verdwijnen. Als tegemoetkoming voor het verdwijnen van het parkeren bij de oude blauwe zones wordt er slechts € 0.30 per uur gevraagd aldaar voor de eerste twee uur. Duidelijk is wel dat de gehandicaptenvergunning gratis zal zijn. De parkeertarieven worden ieder jaar weer door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bespreekstuk over het parkeren gaat over twee weken naar de raad.