Behalve de motie van de Partij van de Arbeid om geld beschikbaar te stellen aan het Hospice Het Vliethuys, zijn er dinsdagavond nog twee andere moties ingediend.

De fracties GroenLinks, Van der Horst, D’66, SP en PvdA dienden de motie ‘100% duurzame elektriciteitsinkoop’ in. Daarin vragen de fracties aan het college en de gemeenteraad om bij de evaluatie van de huidige aanbesteding in 2017 het huidige contract met energieleverancier Engie (GDF Suez, dat nog tot 31 december 2017 loopt), te beëindigen. Bij de volgende aanbesteding zou de levering van duurzaam opgewekte, 100% groene stroom als voorwaarde opgenomen moeten worden. In de aanbesteding voor de gemeente zou er, indien juridisch mogelijk, ruimte moeten worden behouden voor burgerinitiatieven die ook lokale duurzame groene stroom aan (een deel van) de gemeente willen leveren. Het College gaf dinsdag al aan de strekking van de motie over te gaan nemen.

Door de PvdA werd nog een motie ingediend waarbij deze fractie vraagt om cliënten in de schuldverlening zonder betaald werk nadrukkelijk mee te nemen in een traject ter vergroting van kansen op een betaalde baan. Deze motie wordt donderdag bij de hervatting van de vergadering in stemming gebracht.