De fractie van Onafhankelijk Rijswijk heeft dinsdag een motie ingediend naar aanleiding van de vergrote schuld die Semper Altius heeft nu rsv Hoekpolder is opgehouden met bestaan en Semper de huur over moest nemen. Ook stelt de fractie vragen over het gebrek aan communicatie tussen de gemeente en de club.

In 2008 werd door de gemeente Rijswijk besloten dat, met het aanleggen van het kunstgras-voetbalveld complex Hoekpolder, vanwege de mogelijke aftrek BTW binnen de gemeente Rijswijk het gehele complex door de Stichting Exploitatie Hoekpolder van de gemeente Rijswijk gehuurd zou worden.

Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk: “Ondanks bezwaren van de verenigingen werd toen toch besloten om de verenigingsstatuten zodanig aan te passen dat genoemde BTW verrekening mogelijk werd. Mondeling werd door de gemeente toegezegd dat wanneer een vereniging niet langer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen, de situatie dan opnieuw in overleg bekeken zou worden.”

Jense: ”De totale veldhuur, ten gevolge van het vertrek, eind juni 2015, van VV Hoekpolder is van 11.000 naar 22.000 euro is gestegen. Ondanks een herhaald verzoek van de stichting heeft er geen enkel inhoudelijk overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden om, zoals destijds mondeling werd overeengekomen, bij het niet langer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen een overleg te voeren.”

De voetbalvereniging Semper Altius moet de totale last zelf wegwerken, hetgeen een lastenverzwaring betekent van 100% en de stichting heeft meer heeft voor noodzakelijk groot onderhoud. “Er tekent zich een tweede debacle af op het gebied van voetbal in Rijswijk”, vervolgt Jense. “Daarom willen we graag dat de gemeente direct contact opneemt met de Stichting Exploitatie Hoekpolder om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen;