In het AD trok Beter voor Rijswijk voorman Ed Braam fel van leer tegen afvalverwijderaar Avalex. Het zou niet goed worden geleid en blunder op blunder stapelen. Ook in het Forum Stad van dinsdagavond trok Braam aan de noodbel. Wethouders van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland besturen Avalex.

Wethouder Van der Meij:’Het zijn andere problemen dan enkele jaren gelden. Ze zijn voornamelijk van financiële aard. Maar Rijswijk blijft daarbuiten.” Enkele buurgemeenten moeten nu flink bijbetalen door de destijds gekozen constructie (badkuipmodel). In Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp zijn al flink kritische kanttekeningen geplaatst aan het adres van de verantwoordelijke wethouders.

Van der Meij: “De financiële problemen worden mede ingegeven door het feit dat afvalinzamelaar Irado het contract heeft opgezegd met Avalex en er nu een gat is van een miljoen euro. Gekeken wordt of de kosten nu gesaneerd moet worden of elders omzet vandaan gehaald moet worden.”

In Rijswijk willen verschillende partijen met het college constructief meedenken (‘met de benen op tafel’) over de toekomst van Avalex. Het college heeft toegezegd hieraan mee te werken.