Wim Mateman van het CDA heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag aandacht gevraagd voor de positie van christelijke vluchtelingen in het AZC in Rijswijk.

Hem bereiken berichten dat zij door moslimvluchtelingen slecht worden behandeld. Wethouder Lugthart geeft aan dat hij met dit helder signaal zal overleggen met het COA waarmee hij iedere week contact heeft.

Verder geeft Mateman aan dat het afgelopen zou moeten zijn met de voorrangspositie van vluchtelingen bij het toekennen van grotere woningen op Rijswijkers die hier al jaren op wachten. Verder is hij ervan overtuigd dat de screeningsprocedure, die niet bij de gemeente ligt, voor vluchtelingen goed wordt gehanteerd. Een knik van wethouder Lugthart stelt hem wat dat betreft gerust.

Onafhankelijk Rijswijk en Beter voor Rijswijk geven nog wat kanttekeningen voor wat betreft het AZC. Dick Jense (OR) vindt het nog steeds jammer dat er destijds niet naar zijn suggestie is geluisterd om ten hoogste 200 vluchtelingen op te nemen. Ed Braam (BvR) vindt het ‘van de gekke’ dat Rijswijk als enige kleinere stad in de regio vluchtelingen heeft opgenomen en spreekt van ‘duikgedrag’ bij omliggende gemeenten.

Wethouder Lugthart meldt tenslotte dat er momenteel ongeveer 400 vluchtelingen zijn opgenomen in het AZC aan de Lange Kleiweg.