Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, heeft in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden. Ditmaal was Martine Koopman van D66 de gesprekpartner.

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?
Martine Koopman:”Grotendeels wel. De meeste raadsleden hebben gewoon een baan naast het raadswerk. In onze D66 fractie werken we bijvoorbeeld allemaal fulltime. Dan kun je natuurlijk niet altijd overal bij zijn, maar dat is ook niet erg. Als gemeenteraad zouden we namelijk nog eens heel kritisch naar ons zelf moeten kijken. Is de manier waarop we vergaderen wel het meest effectief? Ik denk het niet. Het is niet zozeer dat je niet genoeg tijd hebt, je moet die tijd die je hebt slim en efficiënt gebruiken. Het NRC artikel gaat vooral over het sociaal domein. Dat is toevallig ook mijn portefeuille. In Rijswijk hebben we een werkgroep Sociaal Domein opgezet na de vorige verkiezingen om samen kennis op te bouwen en samen werkbezoeken af te leggen. Dat is niet overal de oplossing van maar helpt wel om samen een beeld te vormen hoe het nu echt werkt voor onze bewoners. We moeten daarbij als raadsleden goed nadenken waar we ons allemaal mee willen bezig houden. Ik denk dat we nog meer op hoofdlijnen moeten afspreken welke doelen we willen bereiken en wat we echt belangrijk vinden. Dan moeten we het loslaten en aan zorginstellingen en zorgvragers zelf ruimte geven om dat samen in te vullen. Nu willen we vaak te veel als specialist meepraten over de details en daar gaat veel tijd in zitten.”

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
”Regelmatig, we verdelen het ook soms binnen onze fractie, zodat we de tijd slim verdelen. Veel zijn uitnodigingen overdag en dan is het gewoon lastig als je full time werkt. Nu werk ik nog als zelfstandig consultant, dus mij lukt het soms nog wel overdag ergens naar toe te gaan. Werkbezoeken met werkgroep Sociaal Domein zijn van half 6 tot half 8 en dat is prima te doen voor mensen die werken.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
“Niet altijd… Veel mensen weten niet dat je het naast een full time baan doet. Op sociale media wordt er veel negatief gesproken. Maar ik probeer altijd met volle inzet goed geïnformeerd besluiten voor te bereiden. En ik heb er nog steeds plezier in en ga daarom graag nog 4 jaar door.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
“Dat hangt een beetje af van de periode. Maar ik denk zo’n 10-15 uur. Er zit veel leeswerk bij, want uiteindelijk wil je toch ook je stukken goed gelezen hebben, maar daarnaast ga ik graag in gesprek met mensen om een breder beeld te hebben. En elke week minimaal een vergadering ’s avonds. Nu in de voorbereiding op de verkiezingen komen daar natuurlijk avonden bij voor het schrijven van het programma en ben ik campagne coördinator, dus alles bij elkaar hoef je je zeker niet te vervelen.”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542