Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, heeft in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden. Ditmaal Marieke Alberts, factievoorzitter van GroenLinks Rijswijk aan het woord.

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?

Marieke Alberts:”Bijna ten onder gaan aan de functie van raadslid is wat overdreven, maar het gebrek aan tijd is voor velen waarschijnlijk wel herkenbaar. Hoeveel tijd je kunt vrijmaken voor het raadswerk en hoe flexibel je bent, hangt mede af van je privé- en werksituatie. Er zijn in de raad bijvoorbeeld maar weinig mensen te vinden die, zoals ik, in loondienst zijn bij een bedrijf. Als je eigen baas bent, is het vaak toch wat makkelijker om te schuiven met je tijd. Voor ambtenaren zijn er speciale regelingen om tijdelijk minder te kunnen werken. En als je met pensioen bent, kun je vaak de tijd helemaal zo indelen als je zelf wilt. Daardoor krijg je in de raad misschien niet de afspiegeling van de samenleving die je zou willen. Met mijn werkgever heb ik gelukkig goede afspraken kunnen maken over mijn tijdsbesteding.
Dat er maar 24 uur in een dag zitten, heeft ook zo z’n voordelen. Het dwingt je keuzes te maken om effectiever met je tijd om te gaan. Het lijkt me niet verstandig om van het raadswerk een fulltime functie te maken. Daarmee zou je waardevolle kennis en contacten verloren laten gaan en het komt de effectiviteit van de raad niet ten goede.
Dat het verloop onder raadsleden groot is, mede door de werkdruk, zie ik niet zo in Rijswijk. Het lastig kunnen combineren van het raadswerk met andere verplichtingen remt de doorstroming eerder dan dat het die bevordert. In deze raad zitten juist vrij veel oudgedienden die het erg lang volhouden in de Rijswijkse politiek.

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
“Het is onmogelijk om overal bij te zijn. Vorige week hebben we de kennismaking met de inspecteurs openbare ruimte helaas aan ons voorbij moeten laten gaan. En afgelopen vrijdagmiddag was ik bijvoorbeeld niet bij de opening van de Arti Shock tentoonstelling 2017 in Museum Rijswijk. Dat is wel jammer, want juist dit soort bezoeken geven kleur aan het raadswerk.
Het blijft iedere week een afweging maken wat wel en niet haalbaar is om te bezoeken. Recent heb ik wel de feestelijke opening van het dierenasiel en het tekenen van het bijenconvenant bijgewoond. Als je je er zelf politiek hard voor hebt gemaakt, dan is het fijn om bij deze gebeurtenissen aanwezig te kunnen zijn.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
“Niet iedereen weet het raadswerk op precies de juiste waarde te schatten, maar dat hoeft ook niet. Het is een bijzondere functie die veel verschillende aspecten met zich meebrengt. Het is een eer en verantwoordelijkheid om gekozen te zijn als raadslid, als volksvertegenwoordiger. Dat je mening er iets meer toe doet en je instrumenten in handen hebt om veranderingen in gang te zetten (kaderstellende rol) en bij te sturen of in te grijpen als het niet goed gaat (controlerende rol). Het is belangrijk dat je daarbij kan uitleggen welke afwegingen je hebt gemaakt om tot een besluit te komen.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
“Hoeveel tijd dat raadswerk nou kost, is de vraag die mij als raadslid het meest is gesteld. Het antwoord is niet zo simpel. Kijk je alleen naar de fora en raadsvergaderingen en de voorbereidingen die daarmee te maken hebben, dan heb je een te beperkt beeld. Je wilt ook je gezicht laten zien bij verschillende activiteiten in de stad en van je partij en daar actief aan bijdragen. Met mensen in gesprek gaan, acties uitvoeren (zoals ‘GroenLinks ruimt het park op’ en de actie ‘schone lucht’), persberichten schrijven en actief zijn in commissies voor het verkiezingsprogramma of de campagne bijvoorbeeld, kost allemaal tijd, maar het levert ook veel op.
Je verdiepen in de vele onderwerpen waarmee je te maken hebt als raadslid kost, als je het goed wilt doen, natuurlijk tijd. Maar die diversiteit aan onderwerpen is nou juist wat het raadswerk zo leuk maakt. Sinds eind april ben ik fractievoorzitter en ik merk dat ik daardoor wel extra tijd kwijt ben aan vergaderen, coachen en managen. Als fractievoorzitter ben je vaker het eerste aanspreekpunt en draag je meer verantwoordelijkheid.”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542