,,Zo met de laatste dagen van het jaar kijken we allemaal weer terug op 2015. Terug kijkend naar dit jaar zie ik dat er veel stappen zijn gemaakt in de financiële wereld, maar ook dat er nog heel veel te realiseren is”.
Dit schrijft de Rijswijkse onderneemster Mandy de Wit.

,,Wij zijn vorig jaar begonnen met onze droom, een volledig transparant portal, zonder verborgen kosten en nog veel belangrijker volledig in dienst van onze klanten. Daarmee zetten we dan ook direct de toon en, zoals wellicht gebruikelijk, merk je de tegenstand van heel veel gevestigde partijen.”

,,Vooral zo aan het einde merk je dat dat vechten een aardige wissel trekt op je positiviteit. De energie voor je nieuwe plannen ebt dan langzaam weg en iedere dag weer kost dit enorm veel energie om toch je passie voor je droom niet teniet te laten gaan.”

En dan ineens kom je in contact met mensen die je volledig begrijpen, hetzelfde doel nastreven en belangrijker nog, die je idee omarmen en direct aangeven dat je SAMEN 2016 in gaat met ons doel en onze missie. De Klant, in de ruimste zin van het woord. Dan realiseer je je weer dat je nooit je dromen moet opgeven, dat je moet blijven volharden ondanks alle tegenwerkingen en soms de uitzichtloosheid van het niet gehoord worden.

,,Wij hadden dit geluk afgelopen week. En dan nu de vraag, wat brengt 2016 ons?
Wij hebben in ieder geval het vertrouwen dat onze droom in zicht komt en wensen alle lezers, onze klanten, vrienden en dierbaren de kracht toe om hun eigen droom te volgen, niet op te geven en van 2016 het jaar te maken waarin alles wat zij wensen bewaarheid wordt.”

Hele fijne feestdagen gewenst en een fantastisch 2016!