Wethouder Björn Lugthart bezoekt de kerstviering van de Katholieke Bond voor Ouderen. Zij vieren hun kerstbijeenkomst in de grote zaal van Stervoorde. Locatie: Stervoorde, H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk. De deelnemers kijken er dan ook naar uit.