Rijswijks Dagblad | “Strandwalfestival 2021 ‘we gaan ervoor’!”
mainImage

“Strandwalfestival 2021 ‘we gaan ervoor’!”

25 mei 2021, 15:44 uur
Lokaal

Met het voortschrijdend inzicht dat in juli iedereen in Nederland de eerste prik tegen het coronavirus is toegediend, gloort er weer hoop voor het Strandwalfestival. Waarnemend burgemeester Bas Verkerk heeft in een gesprek met bestuur van het Strandwalfestival gevraagd in september het jaarlijkse Strandwalfestival in aangepaste vorm op een verantwoorde manier door laten gaan. “Ook in deze onzekere tijden willen we de continuïteit van het grootste evenement in Rijswijk waarborgen” aldus de burgemeester.

Op verzoek van het bestuur van het Strandwalfestival heeft de uitvoerende organisatie Sport Heroes een scenario opgesteld, waarmee het festival op een veilige manier kan plaatsvinden in het tweede weekend van september. De gemeente heeft ingestemd met dit plan onder het voorbehoud dat - mochten de corona-maatregelen hiertoe aanleiding geven - het festival alsnog kan worden afgeschaald dan wel worden afgelast. Door de nog altijd geldende coronaregels zijn we helaas genoodzaakt om over te stappen van een zeer open festival naar een festival waarvoor reserveringen noodzakelijk zijn. Omdat onder de huidige omstandigheden de sponsorbijdragen lager uitvallen zal het eveneens een bescheidener festival zijn.

Het scenario dat het bestuur thans voor ogen heeft ziet er in grote lijnen als volgt uit.
• Strandwalmarkt: in de week voorafgaand aan 10 t/m 12 september organiseren verenigingen en stichtingen, die normaal gesproken op de Strandwalmarkt staan, op hun eigen locatie activiteiten onder het motto Strandwal Try Out.
• Strandwal Culinair: donderdag 9 t/m zondag 12 september staat in het teken van Strandwal Culinair voor het proeven van wat de Rijswijkse horeca te bieden heeft.
• Strandwal Live: vrijdag 10 en zaterdag 11 september staat tot ’s avonds 23.00 uur Strandwal LIVE in het Rijswijkse Bos met muzikale optreden van lokale artiesten in blokken van 2 uur.
• Fris & Fruitig: op zaterdag- en zondagmorgen 10 en 11 september kan men eveneens in het Rijswijkse Bos terecht voor het sportprogramma Fris & Fruitig.
Zodra met alle betrokkenen is overlegd en het programma definitief is, wordt via de diverse media bekend gemaakt hoe je je voor de diverse onderdelen kan aanmelden.
“Ondanks het beperkte budget en mogelijkheden, gaan we er toch voor. Beter iets dan niets! En we hebben er zin in. We zien je graag weer in goede gezondheid op het Strandwalfestival!”, aldus het festivalbestuur.

foto van Lauren Marijnissen