Start laatste fase WarmtelinQ in Rijswijk bij Prinses Beatrixlaan

18 April 2024, 15:10 uur
Lokaal
mainImage

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. WarmtelinQ draagt hier aan bij door een warmtetransportleiding aan te leggen van Vlaardingen naar Den Haag en Leiden.

In Rijswijk wordt deze onder de Prinses Beatrixlaan doorgelegd. Met de warmte die WarmtelinQ transporteert kunnen 120.000 woningen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam worden verwarmd.

Van zondag 28 april tot en met woensdag 19 juni vindt de laatste fase van de werkzaamheden rond de Prinses Beatrixlaan plaats. In verband hiermee wordt het wegverkeer omgeleid. In deze periode van acht weken worden ook herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Omleiding verkeer richting Den Haag
De oorspronkelijke rijbaan van de Prinses Beatrixlaan richting Den Haag wordt tussen de Generaal Spoorlaan en de Guntersteinweg afgesloten van zondag 28 april tot en met woensdag 19 juni a.s. Verkeer wordt omgeleid via de Schaapweg en de Burgemeester
Elsenlaan. Houd rekening met extra drukte: vermijd – waar mogelijk – de spits en volg de omleidingsroutes of maak gebruik van openbaar vervoer of fiets.

Werkzaamheden Prinses Beatrixlaan richting Den Haag

Het laatste deel van de warmtetransportleiding wordt door aannemer A. Hak ter hoogte van kinderdagverblijf Eigenwijs onder de Prinses Beatrixlaan doorgelegd. Dit gebeurt door middel van een ‘open sleuf’ waar de leiding in komt te liggen. Om een veilige en stabiele sleuf te
maken wordt er een damwand geplaatst. Is de leiding gelegd, dan wordt deze weer verwijderd en het asfalt hersteld.
Herstelwerkzaamheden Prinses Beatrixlaan richting Delft. 

Een groot deel van de warmtetransportleiding ligt inmiddels al onder de rijbaan van de Prinses Beatrixlaan richting Delft. Aannemer A. Hak werkt er hard aan om deze rijbaan weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Deze herstelwerkzaamheden vinden plaats
tussen de Generaal Spoorlaan en de Guntersteinweg.