mainImage

Schriftelijke vragen over verbreding van de A4

10 augustus 2022, 13:39 uur
Lokaal

De VVD Rijswijk heeft kennisgenomen van het bericht dat de verbreding van de A4 wordt stopgezet en zeker niet voor 2025 wordt opgepakt.

De VVD Rijswijk heeft hierover aan het College de volgende vragen:
1. Was deze informatie bekend bij het college en zo ja, sinds wanneer?
2. Wat betekent dit voor de afspraken die met Rijswijk zijn gemaakt met Rijkswaterstaat, concreet
waar het gaat om de meekoppelkansen zoals de ecoducten, de Beatrixlaan en gebruik terrein aan
Lange Kleiweg?

Namens de VVD Rijswijk
Udo Oelen


Foto: Pixabay