Op woensdag 8 november koos GroenLinks Rijswijk unaniem Marloes Borsboom-Turabaz als lijsttrekker. Als het aan haar én de aanwezige GroenLinksers ligt, gaat GroenLinks ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 weer verder als coalitiepartner. ‘We willen de huidige initiatieven dóórontwikkelen en onze speerpunten uitwerken voor en samen met Rijswijk. Park Hofrust, waar bewoners aan de slag zijn gegaan met het vergroenen van hun omgeving, buurtpark De Driesprong, de cultuurvisie, het bijenconvenant / de dierenwelzijnsnota en het recent geopende loket “Stadskracht” zijn mooie voorbeelden van onze inzet in de afgelopen collegeperiode.’

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks de koers voor Rijswijk mee vormgegeven door deelname aan de coalitie en het college. Lijsttrekker Marloes Borsboom-Turabaz en fractievoorzitter Marieke Alberts zijn er trots op ‘dat we deze koers vanuit ons GroenLinks-gedachtengoed, socialer, duurzamer, groener én opener hebben kunnen maken. Dat hebben we in nauwe samenwerking en verbinding gedaan met onze coalitiepartners, de raad, partners en organisaties in de stad, bedrijven, ondernemers en natuurlijk de inwoners van Rijswijk.’

Vertrouwen en verbinden

GroenLinks staat voor vertrouwen en verbinden. Vertrouwen in elkaar: inwoners, bedrijven en organisaties. Verbinden van de verschillende leefgebieden in de gemeente. “Vertrouwen en verbinden” is de titel van het verkiezingsprogramma met ideeën en plannen voor de periode 2018-2022. Een sociaal, groen en open Rijswijk: daar maakt GroenLinks zich sterk voor.

Foto: Groen Links Rijswijk