“Wat een enthousiasme op de Mariaschool vanmiddag.” Het was de reactie van wethouder Nicole Dierdorp op de Mariaschool, de school die bouwt aan haar toekomst.

“De kinderen waren ontzettend enthousiast om hun ouders en alle andere belangstellenden te laten zien wat ze geleerd en gemaakt hadden via de IPC methodiek. Zowel kennis over ‘Nederland Waterland’, voedsel en luchthavens als vaardigheden als respect, samenwerken en presenteren kwamen aan bod. Het was geweldig aanwezig te mogen zijn en ik hoop dat jullie het plezier in leren vasthouden.”

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.