Nog tot en met zondag 3 december zijn in Museum Rijswijk twee fantastische tentoonstellingen te zien:

750 JAAR KERK IN RIJSWIJK
De Rijswijkse geloofsgemeenschappen van de parochie H. Bonifatius, de Protestantse Gemeente, de Volle Evangelie Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk vieren daarom dit jaar ‘750 jaar kerk in Rijswijk’. De tentoonstelling in Museum Rijswijk laat zien wat er in deze 750 jaar is gebeurd.

De Rijswijkse geloofsgemeenschap kende aanvankelijk een periode van bloei, getuige de grote Oude Kerk aan de Herenstraat. Maar zij kreeg ook een pijnlijke scheiding te verwerken. In de 16de eeuw gingen de protestantse en rooms-katholieke kerk ieder hun eigen weg, de laatste bijna ondergronds in een schuilkerk. Pas in 1854 verrees aan de Van Vredenburchweg weer een duidelijk zichtbare Bonifatiuskerk. Maar ook de protestantse kerk kreeg met afsplitsingen te maken, die hebben bijgedragen aan het geschakeerde religieuze veld vandaag de dag.

Aan de hand van archiefstukken, boeken, kaarten, liturgische voorwerpen, prenten en schilderijen wordt een beeld geschetst van het reilen en zeilen van de Rijswijkse geloofsgemeenschap(pen) sinds 1267. Vele unieke en zelden eerder geëxposeerde stukken zijn te zien op deze bijzondere tentoonstelling.

PIET DESIGN
Meer dan Delfts blauw

De tentoonstelling geeft een overzicht van de vele producten die het in Rijswijk gevestigde Piet Design in ruim vijfentwintig jaar heeft ontwikkeld. Een vouwbare tulpenvaas waar ook nog water in kan, en uiteraard bloemen? Een broodje haring van fluweelzacht textiel? De tentoonstelling ‘Piet Design. Meer dan Delfts blauw’ staat bol van verrassingen.

Piet Design werd in 1990 opgericht door Elizabeth (Piet) Rijkels-Visser. Aanvankelijk Richtte Piet Design zich vooral op de productie van bouwplaten. Tegenwoordig ligt het accent bij productontwikkeling. Hierbij is het gebruik van oude motieven in nieuwe materialen een terugkerend thema. Producten van Piet Design zijn verkrijgbaar in vele (museum)winkels in Nederland maar ook in toonaangevende museumwinkels elders in Europa.

En… het is echt niet allemaal Delftsblauw. Er is meer, veel meer…

Museum Rijswijk
open: dinsdag t/m zondag 11 – 17 uur

Meer informatie op: www.museumrijswijk.nl