Rijswijk Buiten krijgt een kunstwerk. De commissie KunstRuimte van de gemeente Rijswijk nodigt kunstenaars uit (van binnen en buiten Rijswijk) voor 12 januari 2017 een voorstel te maken voor een kunstwerk voor RijswijkBuiten.

De commissie KunstRuimte van de gemeente Rijswijk heeft opdracht gegeven voor kunst in de wijk die reageert op deze karakteristieken. Het gaat om een kunstwerk op één centrale plek waar ‘veel gebeurt’ of een kunstwerk dat zich verspreidt over meerdere locaties in de wijk. De bewoners van RijswijkBuiten worden bij de realisatie van de kunst betrokken en het eindresultaat is tastbaar aanwezig in de wijk.

De commissie KunstRuimte nodigt inwoners van Rijswijk uit om kunstenaars van binnen en buiten Rijswijk, die affiniteit hebben met deze thematiek, op dit bericht te attenderen. Kunstenaars kunnen tot 12 januari 2017 reageren naar [email protected] door middel van een motivatiebrief en een link naar zijn/haar website.

De commissie KunstRuimte selecteert begin 2017 vier tot zeven kunstenaars die een schetsontwerp mogen maken. Uitvoerbare en goedgekeurde schetsontwerpen worden aan de bewoners van RijswijkBuiten gepresenteerd. Zij kunnen stemmen welk ontwerp volgens hen uitgevoerd moet worden. Vervolgens brengt de commissie haar advies uit. Op basis van de stem van de bewoners en het advies van de commissie bepaalt het college van burgemeester en wethouders welk schetsontwerp wordt gerealiseerd. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van de tweede helft van 2017.

Foto: kunstwerk aan de Haagweg