Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, zegt de KNVB er waarde aan te hechten om verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken.

De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Dit meldt de koninklijke voetbalbond in een schrijven aan alle voetbalclubs.Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

December
De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Dat betekent dat wedstrijden op het kunstgras van voetbalclubs Vredenburch/Te Werve en Semper Altius gewoon doorgang kunnen vinden tot nader (uitslag van het) onderzoek.