Het kan ook in Rijswijk door bevriezing van natte weggedeelten plaatselijk glad zijn op de wegen. Het KNMI heeft voor het hele land, afgezien van de Waddeneilanden, code geel afgegeven. De verwachting is dat de gladheid halverwege de ochtend is opgelost.