Mijn aandacht werd getrokken door een verontrustend bericht in de lokale pers. Ook een bekend Amsterdamse Dagblad besteedde er aandacht aan. Daar werd ook verkondigd dat het gemeente bestuur iets ‘verzweeg’. Onder verwijzing naar een met asbest verontreinigde locatie toonden een aantal leden van de fractie van Beter Voor Rijswijk een stukje asbest op facebook. Gedurfd! Zo in de blote hand voor de foto getoond. Levensgevaarlijk? Nee, dat niet direct natuurlijk, wel dom. In elk geval hebben zij zelf dit stukje laten onderzoeken en jawel hoor, asbest. Nu had de gemiddelde lezer dit zelf ook op voorhand wel kunnen vaststellen denk ik. Want wij weten allemaal dat er in het verleden op grote schaal asbest werd toegepast. In de bouw; het ouderwetse plaatje boven het theelichtje; als plugmateriaal; in dakpannen; kolenhaarden; als dakbedekking voor schuren en fietsenstallingen in dakpannen etc. In gebonden toestand is asbest niet echt gevaarlijk. Wel bij hakken of boren in dit materiaal. Een vezel in de longen kan dodelijke kanker veroorzaken. En omdat het niet (meer) in ons milieu thuishoort behoort het natuurlijk altijd te worden verwijderd. Ook als je iets anders met de grond gaat doen. En dat gaat dus ook gebeuren, zoals dat altijd gebeurt wanneer er dit soort zaken worden aangetroffen. Rijswijk vormt daarop geen uitzondering.

Anders verontrustend wordt het als er door raadsleden of een politieke partij wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van het “willens en wetens willen verzwijgen van deze vervuiling door de gemeente.” Dat is nogal geen beschuldiging! Een kleine moeite om eerst eens te informeren bij je eigen bestuur, waar je zelf deel van uitmaakt lijkt mij de normale gang van zaken. Dat heb ik dus gedaan en dan blijkt dat het terrein niet openbaar toegankelijk is en er hekken staan. En ja de gemeente is bekend met de aanwezige vervuiling en ja de sanering is aanstaande. Het totale gebeuren dient te worden bekostigd uit de bouwgrondexploitatie (ook dat was allemaal tevoren al vastgelegd) van RijswijkBuiten. Verhalen dat deze “tegenvaller dus wel weer op de Rijswijkse burger extra zal worden verhaald”, zijn dus klinkklare onzin.

Over het ‘hoe en waarom’ om op deze wijze de “klokkenluider” uit te hangen, kun je slechts gissen. Het zou mij niet verbazen als het om een goedkoop staaltje van eigen persoonlijk politiek gewin gaat. Dat dit ten koste gaat van de goede naam van Rijswijk, het Rijswijks gemeentebestuur of de goede naam en trots van de bewoners van RijswijkBuiten, of nodeloos angst creëert bij omwonenden, mag voor hen de pret niet drukken. Gemeenteraadsverkiezingen op komst?

Dick Jense