Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, heeft in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden. Ditmaal was Jos Bolte van de PvdA de gesprekpartner.

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?
Jos Bolte: ”Allereerst klopt het dat het raadswerk -als je het serieus neemt- behoorlijk veel tijd in beslag neemt en mede daardoor ook tot ’stress’ kan leiden. Daarbij moet je denken aan zowel zaken die direct met het raadslidmaatschap te maken hebben (zoals raads- en forumvergaderingen), maar ook allerlei bijkomende zaken waarbij je geacht wordt als raadslid (regelmatig) aanwezig te zijn. Fractievergaderingen en vergaderingen van de lokale PvdA, werkbezoeken met de raad aan organisaties en inwoners, het bijwonen van openingen en andere evenementen enzovoorts. En de voorbereiding (het lezen van stukken en daarover contacten onderhouden) van vergaderingen kost ook de nodige tijd. Ik houd het zelf gemiddeld op 20 uren in de week. Daarbij is het natuurlijk voor mensen met een voltijdbaan lastiger dan wanneer je meer tijd hebt, en ook de grootte van de fractie speelt mee (om zaken meer te verdelen). Maar de raadsvergoeding (het is een vergoeding, geen loon) is óók bedoeld om indien gewenst en nodig vrije tijd te ‘kopen’ bij je werkgever. Dat lijkt niet iedereen zich te beseffen…… Of het tot stress leidt is natuurlijk ook individueel verschillend en niet alleen afhankelijk van de tijdsbesteding. Sommige mensen voelen zich ook door de verantwoordelijkheid die het raadslidmaatschap met zich meeneemt (naar de buitenwacht/burgers of naar de politieke achterban) onder druk staan. Maar het is duidelijk dat je deze functie alleen goed kunt uitoefenen als je er 100% achter staat en er ook tijd voor vrij maakt.”

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
“Ik ga op veel uitnodigingen in, maar natuurlijk ook gerelateerd aan de onderwerpen die ik behandel. Maar juist de uitnodigingen zorgen ervoor dat je weet wat er speelt in de stad en je hebt er direct contact mee met inwoners/belanghebbenden. Zeer belangrijk dus om zoveel mogelijk op uitnodigingen in te gaan.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
“Het raadswerk wordt door mensen die weten of begrijpen wat het inhoudt redelijk op waarde geschat. Maar natuurlijk krijg je ook reacties die negatiever zijn of stuit je op onbegrip. Waardering moet je -ook in de politiek- verdienen. Daarom is het wel jammer dat mensen vaak politici/raadsleden te veel over een kam scheren. Maar als je een op een met mensen spreekt en hen zaken kan toelichten of uitleggen, reageren mensen vaak (alsnog) positief.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
“Ik vind het nog steeds waardevol (en doe het met veel plezier) om in het belang van mensen en instellingen in Rijswijk een bijdrage te leveren aan het op een nette manier besturen van de gemeente, natuurlijk vanuit mijn sociaal-democratische achtergrond. En soms kun je dan toch net het verschil maken…….”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542