De LP Rijswijk doet op 21 maart 2018 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De LP is een landelijke rechts-progressieve partij, met zijn oorsprong in het klassiek liberalisme. Volgens de LP heeft nostalgie en behoudendheid van de huidige politieke partijen in Rijswijk vooral stilstand gebracht, stilstand qua woningaanbod, een verouderd winkelcentrum en een totaal onaantrekkelijk bedrijventerrein.

Het Rijswijks Dagblad sprak met lijsstrekker Jeroen Weber.

Waarom bent u met de Libertarische Partij begonnen?
Jeroen Weber: “Omdat de VVD niet liberaal genoeg was in mijn optiek en ook te conservatief. Daarom heb ik destijds ook mijn lidmaatschap opgezegd na jaren actief lid en bestuurder te zijn geweest.”

U bent de zoveelste partij die in Rijswijk aan de gemeenteraadsverkiezingen gaat deelnemen.
“Ik weet dat het moeilijk wordt, er zijn inderdaad veel partijen, maar wat weet de burger van al die partijen (naast de landelijke clubs)? Het wordt inderdaad lastig kiezen straks en de versplintering is groot. Maar naast inmiddels twee PVV adepten mag er ook een progressiever rechts geluid klinken.”

Een hot issue in de komende maanden naar de verkiezingen toe zal het ‘Huis van de Stad’ gaan worden
“Wat betreft het huis van de stad denk ik dat de enorm hoge kosten uiteindelijk op de burger zullen worden verhaald, zodoende staan wij op dat punt gelijk aan Onafhankelijk Rijswijk. Niet doen dus.”.

Het tienpuntenplan van de LP Rijswijk is:
• Moderniseren woningaanbod, voor breder publiek.
• Aantrekkelijker middelbaar onderwijs naar Rijswijk halen.
• Herinrichten Plaspoelpolder, naast werken ook wonen en winkelen.
• Jong MKB aantrekken, Rijswijk startersstad.
• Boogaard op de schop, herinrichten volgens moderne winkelconcepten
• Nieuw parkeerbeleid, weg met Q-Park
• Rijswijk bruisender maken voor jongeren
• Betere verkeersveiligheid, vooral voor voor fietsers
• Criminaliteit ontmoedigen door open en goed verlichte openbare ruimte
• Minder regels, kleinere overheid en lagere belastingen.

Op www.lp-rijswijk.nl treft u de uitgewerkte programmapunten aan.

De LP fractie bestaat vooralsnog uit vier personen:
1. Jeroen Weber (lijsttrekker)
2. Willem Buising
3. Niels Hoogeboom
4. Ton Krol