De meedenksessies die het toekomstig College bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en WIJ. op 15 en 16 mei hebben gehouden, houden de politieke gemoederen in Rijswijk flink bezig. Ook de column die VVD voorman Coen Sleddering de dag erna publiceerde, viel niet bij iedereen in goede aarde. Vooral niet bij Marc Weterings van RijswijkBelang.

Voordat de nieuwe wethouders in de raadsvergadering van 29 mei worden geïnstalleerd, wilden de coalitiepartijen bij twee bijeenkomsten het hoofdlijnenakkoord tussen de vier partijen eerst bespreken met de Raad en de stad. Deze verliepen echter niet zoals vooraf was gehoopt.

“De meedenksessie met de raad op 15 mei werd op het laatst moment afgezegd door de voltallige oppositie, omdat men geen behoefte had aan dit overleg”, schreef Sleddering in zijn column. “Dat is hun recht, maar wel knaagt bij mij de gedachte dat het nooit goed is. Als je zo’n bijeenkomst niet organiseert, bedrijf je achterkamertjes politiek en als je het wel organiseert is het een wassen neus.”

Ook de opstelling van de oppositie bij de tweede meedenksessie van 16 mei kon de VVD prominent niet bekoren. “Bij de meedenksessie was de lokale oppositie wel aanwezig. Niet om mee te praten, maar om met de aanwezige burgemeester op de foto te gaan en de bijeenkomst op Facebook te bekritiseren. Het zou mijn keuze niet zijn, kom dan gewoon niet!”

Marc Weterings (op foto met burgemeester bij installatie gemeenteraad) reageerde cynisch op de column van Sleddering. “Het was zeker even slikken he? De volledige oppositie van maar liefst 15 zetels gaven gezamenlijk een statement af om geen deel te nemen aan voorgestelde meedenksessie.” Over het hoofdlijnenakkoord zegt de RijswijksBelang voorman: “Dat staat vol lege kreten en betekenisloze termen, is niet financieel onderbouwd en moest achter gesloten deuren worden besproken.”

Echt venijnig werd Weterings door de zin: ‘We kijken uit naar de bijeenkomst met de Rijswijkers en belanghebbenden op woensdagavond 16 mei.’ Weterings: “Vooral de zinsnede ‘met de Rijswijkers’ wekte onze interesse. Groots geadverteerd in het Groot Rijswijk, reclame op de radio, en op diverse media sites. De opkomst? Op één hand te tellen onafhankelijke geïnteresseerde mensen uit Rijswijk. De zaal werd voornamelijk gevuld met ‘belanghebbenden’ die waren uitgenodigd door de Gemeente Rijswijk.”

Rijswijkers die niet bij de meedenksessie aanwezig waren, kunnen via een enquête alsnog met voorstellen en ideeën komen. Hierop reageerde de oppositiepartij ook cynisch. “Misschien nu hopen dat de enquête massaal ingevuld gaat worden, of zijn de gemeenteambtenaren en welzijnmedewerkers hier ook voor ingehuurd?” Weterings sluit af met de retorische vraag: “Is er wel de juiste keus gemaakt bij het vormen van een College?”