De gezamenlijke eigenaren van de zogenaamde ‘Winston Churchill Tower’ aan de Sir Winston Churchilllaan 366 hebben een verzoek bij het college ingediend om dit gebouw te herontwikkelen en te transformeren tot woongebouw met circa 280 appartementen.

Het college heeft besloten met de ontwikkelende partij (Reshape Properties) een zogenaamde intentieovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst heeft een duur van zes maanden (of zoveel korter als mogelijk) en in deze tijdsperiode gaan de ontwikkelaar en de gemeente een aantal haalbaarheidsaspecten onderzoeken. Zo wordt onderzocht onder meer hoe de toren en de buitenruimte er na de transformatie uit komt te zien (ontwerpproces).

De ontwikkelaar zal samen met de gemeente een informatieavond organiseren, die zal plaatsvinden in november. Reshape Properties wil tijdens deze avond in contact komen met potentiële geïnteresseerden. Tot slot zal tijdens deze avond de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar worden ondertekend.

Bron: Gemeente Rijswijk