Florence gaat meewerken aan innovatief pilotproject. Samen met Rijswijk Wonen, Vidomes, Welzijn Rijswijk en WZH is onlangs tijdens een feestelijke bijeenkomst in gezondheidscentrum Het Kruispunt een overeenkomst getekend om in twee flats in de wijk Steenvoorde in Rijswijk een zogenoemde Flatcoach actief te laten zijn. De Flatcoach stimuleert de bewoners om actief te worden en te participeren en biedt daarmee een betaalbare, actieve en zorgzame leefomgeving aan kwetsbare ouderen.