Op woensdagavond 8 november is er een inloopbijeenkomst over het nieuwe sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan.

De gemeenteraad heeft de stedebouwkundige visie voor de ontwikkeling van een sportcomplex op de voormalige Stanislaslocatie (hoek Burgemeester Elsenlaan met Sir W. Churchilllaan) vastgesteld. De gemeente start nu met de inspraakprocedure voor het sportcomplex.

Op woensdagavond 8 november aanstaande wordt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in het stadhuis van Rijswijk, Bogaardplein 15. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

Tijdens de inloopbijeenkomst wordt er op twee vaste momenten een centrale presentatie gegeven. De presentaties staan gepland om 20.00 uur en om 20.30 uur.
Op de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/sportcomplex treft u diverse documenten aan over het nieuwe sportcomplex, waaronder de stedenbouwkundige visie, het raadsvoorstel en het schetsontwerp.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u uw reactie geven op de plannen van de gemeente. Dit kan schriftelijk door het invullen van een reactieformulier. De reacties worden betrokken bij de verdere besluitvormingsprocedure die het plan nog moet doorlopen.