Maandagavond was in het stadhuis aan de Bogaardplein de inloopbijeenkomst over de bouwplannen op de HBG Locatie. Het doel van deze bijeenkomst was een toelichting geven op het voorontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst waren Wethouder Ronald van der Meij en medewerkers van Syntrus Achmea Real Estate & Finance aanwezig om vragen van betrokkenen te beantwoorden. Het voorbestemmingsplan ligt van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis.

Foto: CDA Rijswijk