Het CDA had in de persoon van raadslid Johanna Besteman vragen gesteld over het hergebruik van hulpmiddelen zoals trapliften, rolstoelen en scootmobiels. Men had in de media gelezen dat er in den lande dit soort hulpmiddelen niet worden hergebruikt.

Het college antwoordde hierop: “Hulpmiddelen worden in depot van de leverancier geplaatst voor hergebruik. Dit betreft dan voorzieningen als rolstoelen en scootmobielen. Trapliften blijven vaak in de woning zitten, zeker als er andere senioren of gehandicapten wonen. Als de traplift, op verzoek van de cliënt of de verhuurder van de woning toch verwijderd moet worden dan wordt de traplift in depot geplaatst voor hergebruik. Bij verhuizing zal de gemeente waar de cliënt naar toe verhuist bepalen of de voorziening meegenomen kan worden. Rijswijk geeft in principe toestemming voor overname door de nieuwe gemeente. Of de nieuwe gemeente de voorziening wil hebben is afhankelijk van de contracten die de nieuwe gemeente heeft met leveranciers.“