Raadslid Idzard Fischer van Gemeente Belangen Rijswijk heeft per 1 januari 2018 zijn raadslidmaatschap opgezegd. Hij stelt in een brief aan de burgemeester dat Rijswijk niet geholpen is met een ‘slapend raadslid’. “Dat maakt mij vrij om andere wegen in te slaan, zonder last of ruggespraak.”, aldus Fischer.

Met deze brief maakte Idzard Fischer zijn terugtreden bekend.

Gemeente Rijswijk
t.a.v. de burgemeester
Postbus 5305 2280 HH Rijswijk
Rijswijk, 15 januari 2018

Betreft: Opzegging raadslidmaatschap

Geachte heer Bezuijen, beste Michel

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Rijswijk op 10 januari 2018 kreeg ik veelvuldig de vraag hoe mijn politieke toekomst in Rijswijk eruit zal zien.

In de afgelopen periode zijn mijn mening en standpunten steeds verder uiteen gaan lopen met die van Gemeentebelangen Rijswijk. Dat was niet constructief voor de sfeer binnen de partij en de samenwerking. Omdat ik mij vooral wil richten op positieve energie en een constructieve bijdrage aan de Rijswijkse samenleving, heb ik eerder al besloten om mijn fractievoorzitterschap neer te leggen.

Per 1 januari 2018 heb ik mijn lidmaatschap bij Gemeentebelangen Rijswijk opgezegd, en heb ik aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als kandidaat raadslid voor deze partij. Rijswijk is echter niet geholpen met een slapend raadslid. Ik heb daarom besloten om per heden mijn lidmaatschap van de Rijswijkse gemeenteraad op te zeggen. Dat maakt mij vrij om andere wegen in te slaan, zonder last of ruggespraak.

Ik wil u, de raad, griffie en wethouders hartelijk danken voor de plezierige en constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Idzard Fischer