De gemeente Rijswijk en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Met het initiatief ‘155-red-een-bedrijf’ kunnen ondernemers uit Rijswijk kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers makkelijk en kosteloos om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar.

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen):”Als gemeente vinden we het belangrijk de lokale economie en werkgelegenheid daar waar we kunnen te stimuleren. En inwoners en bedrijven die het nodig hebben tijdig te helpen om (financiële) problemen of erger te voorkomen. Daarom werken we graag mee aan het initiatief 155-red-een-bedrijf.” Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”

Lianne Harrewijn, regiomanager Midden bij IMK: “Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we de gemeente Rijswijk graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).” Ondernemers uit Rijswijk kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 01 55, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl

PR foto gemeente Rijswijk:  Lianne Harrewijn, regiomanager Midden IMK, overhandigt wethouder Lugthart het infopakket ‘155-red-een-bedrijf’.