De gemeente Rijswijk biedt hulp aan mensen die na een aandoening of na een medische ingreep tijdelijk beperkt zijn. Ook mantelzorgers die tijdelijk huishoudelijke hulp kunnen gebruiken komen in aanmerking voor deze hulp.

Met ingang van 1 januari 2017 kunt u voor maximaal 40 uur huishoudelijke hulp aanvragen bij de zorgaanbieders die op dit terrein in Rijswijk actief zijn. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- per uur. De gemeente betaalt de rest.

De tijdelijke huishoudelijke hulp is bedoeld voor inwoners die door een kortstondige beperking bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of omdat ze mantelzorger zijn, wel wat extra handjes kunnen gebruiken. Voor deze hulp is geen Wmo-indicatie nodig. Mantelzorgers moeten wel minimaal 8 uur per week en 3 maanden of langer voor hun naaste(n) zorgen.

En ze moeten zich als mantelzorger aanmelden bij de mantelzorgconsulenten van Stichting Welzijn Rijswijk. Dat kan telefonisch bij Lisette Hart op tel. 06 – 20 66 40 59 of bij Lonneke Hofmeester, tel. 06 – 40 75 93 56 of per e-mail naar [email protected]

Bron: Gemeente Rijswijk