De gemeente Rijswijk heeft in de aanloop naar het ontwerp van het Huis van de Stad verschillende Rijswijkers (onder anderen buurtbewoners) gevraagd naar hun mening over dit ‘nieuwe stadhuis met veel extra’s’.

In de enquête werd een drietal vragen gesteld over het Huis van de Stad. Bijna 500 enquêtes zijn ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

De eerste vraag had betrekking op de verwachtingen rondom het Huis van de Stad: Het Huis van de Stad wordt meer dan een stadhuis alleen, maatschappelijke instellingen nemen ook hun intrek in het gebouw. Wat verwacht u hiervan? 50 % van de respondenten geeft aan het Huis van de Stad vooral te zien als een servicegericht centrum voor alle inwoners van Rijswijk. Maar daarbij zijn nog wel vragen over de financiën en de exacte invulling van het Huis.

De tweede vraag ging in de op de invulling van het Huis van de Stad: Een verdergaande samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties is een van de uitgangspunten van het Huis van de Stad. Wat vindt u hiervan? De helft van de respondenten verwacht dat zij een verbeterd aanbod bieden als ze werkzaam zijn in hetzelfde gebouw. Wel vraagt men zich af hoe de samenwerking wordt georganiseerd.

Bij de laatste vraag werd ook gekeken naar de directe omgeving: Het Huis van de Stad kan een icoon worden voor de stad. Welke gevolgen denkt u dat dit voor de directe omgeving van de Generaal Spoorlaan? Het Huis van de Stad zal in positieve zin bijdragen aan de omgeving , aldus een groot deel van de Rijswijkse inwoners. Wel zijn er zorgen over het parkeren, de bereikbaarheid en het groen.

Bijeenkomst 27 juni
Met de enquête is ook een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst verzonden. Op 27 juni jl. kwamen inwoners samen in de Rijswijkse Schouwburg, om met elkaar te praten over het Huis van de Stad. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn veel opmerkingen en suggesties gegeven. Veel vragen gingen over de invulling van het Huis. Ook werd de wens uitgesproken de directe omgeving nauw te betrekken bij de plannen. Parkeren bleek ook hier een punt van zorg. De mogelijkheden van een horeca voorziening en de toepassing van duurzame materialen, kregen ook volop aandacht.

Vervolg
De bekostiging van de realisatie van het Huis van de Stad, roept nogal wat vragen op. Duidelijk is dat hierover meer informatie gewenst is. Hier komt de gemeente ook uitgebreid op terug. Dat er vragen en zorgen rondom het parkeren bij het Huis van de Stad zijn, werd met deze enquête nogmaals verduidelijkt. Dit punt heeft de volle aandacht van de gemeente. Op dit moment vinden tellingen en berekeningen plaats om te kijken hoe het parkeren in en om het toekomstig Huis van de Stad het beste georganiseerd kan worden. Hierover gaat de gemeente binnenkort met de direct omwonenden in gesprek. De uitkomsten van deze enquête en de bijeenkomst worden waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit ontwerp wordt einde van dit jaar door de Gemeenteraad behandeld.

Bron: Gemeente Rijswijk