Rijswijk heeft momenteel een hoge score als het gaat om meldingen van overlast door het afsteken van vuurwerk. Er zijn dan ook al honderden meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast dat een initiatief is van diverse GroenLinks fracties. Meer dan 500 meldingen waren over Rijswijk binnengekomen.

,,We merken dat steeds meer mensen zich storen aan vuurwerkoverlast,” meldt de website. ,,Gelukkig werden er vanaf de jaarwisseling 2014/2015 voor het eerst maatregelen genomen om vuurwerkoverlast aan te pakken. In ruim 30 gemeenten zijn er vuurwerkvrije zone’s ingesteld en de Tweede Kamer heeft besloten om de afsteektijden van vuurwerk in te korten. Met dit meldpunt willen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen en monitoren of de getroffen maatregelen effect hebben.

foto RD: De politie zal vandaag streng optreden.