Met ingang van 1 januari gaat er veel veranderen voor wat betreft het parkeerbeleid in Rijswijk. Ook voor wat betreft de parkeervergunningen. Daarom hier op een rij welke parkeervergunning voor u geldt:

https://www.rijswijk.nl/inwoners/wonen/verkeer/parkeren/bewoners