Het Bestuur van de Historische Vereniging Rijswijk belegt een bijeenkomst op woensdag 25 oktober 2017 in Museum Rijswijk Herenstraat 67 Aanvang: 20.00 uur.

Onder de paraplu van Erfgoed Rijswijk werken Museum Rijswijk, de Bibliotheek aan de Vliet, de Historische Vereniging Rijswijk, Bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Rijswijk, Museum Bescherming Bevolking en de Archeologische Werkgroep Rijswijk samen om de cultuurhistorie van Rijswijk zichtbaar te maken.

Op woensdag 25 oktober 2017 presenteren deze organisaties zich met een gezamenlijk lezingenprogramma. Dit sluit aan op de activiteiten, die plaats vinden in het kader van “750 jaar Kerk in Rijswijk”.

Programma:
– Hans Koot (Bureau monumentenzorg en archeologie van de gemeente Rijswijk): “Greep uit de bouwgeschiedenis van de Oude Kerk”
– Ruud Poortier (Historische Vereniging Rijswijk): “Achtergronden bij de tentoonstelling “750 Kerk in Rijswijk”
– Frans Cladder, architect en lid begeleidingscommissie bouw kerk op Ypenburg: “De bouw van de kerk op Ypenburg” (Historische Vereniging Ypenburg)
– Lia Boshoven (Museum Rijswijk): “Tradities, vernieuwing en verandering na 1950”.

Kaarten ad € 3,00, inclusief koffie of thee zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek aan de Vliet: www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de kassa van Museum Rijswijk tijdens de openingsuren.

Over “750 jaar Kerk in Rijswijk” is gelijktijdig een tentoonstelling in Museum Rijswijk te bezoeken: zie hiervoor verderop onder “Tentoonstellingstips in de regio”.

Agenda
In het najaar van 2017 staan de volgende bijeenkomsten gepland:
Dinsdag 21 november: Algemene Ledenvergadering en enige oude films over Rijswijk
! Let op: dit is een nieuwe datum, ter vervanging van de eerdergenoemde 14 november!
Woensdag 13 december: Lezing “Het geheim van het hofje” door Willemijn Wilms Floet

Tentoonstellingstip
“750 jaar Kerk in Rijswijk: Dit jaar is het 750 jaar geleden, dat er voor het eerst gekerkt werd in Rijswijk. In dat kader wordt de eerder vermelde lezingenreeks verzorgd op 25 oktober en wijdt Museum Rijswijk een tentoonstelling aan deze geschiedenis. Museum Rijswijk, Herenstraat 67, Rijswijk 14 oktober -3 december 2017 www.museumrijswijk.nl