Tijdens een presentatie van Robert Bruin (projectleider) en Steven Delfa (architect) voor de gemeenteraad is duidelijk geworden dat het Bogaardplein een complete make over ondergaat. Op initiatief van de gemeente verandert het plein met nu alleen maar steen tot een heus park met waterelementen en zelfs een amphiteater.

Het amphitheater komt op de ingang van de parkeergarage aan de kant van de winkels van het winkelcentrum. Het zal gaan bestaan uit een trap met houten treden met uitzicht op waterelementen. Het kan gebruikt wordt als ontmoetingsplaats maar er kunnen hier ook kleinschalige optredens plaatsvinden.

Ontmoetingsplek
Bij verschillende eerdere bijeenkomsten waar een grote opkomst van Rijswijkers was, bleek dat het nieuwe plein een ontmoetingsplek zou moeten worden met veel groen, water en waar leuke activiteiten zouden moeten plaatsvinden.

Groen
Op het plein, waar veel groen te vinden zal zijn, zal het amfitheater met enkele waterpartijen het centrum worden. Wat blijft zijn de fietsenstalling (met ook verhuur), speeltoestellen en de terrassen. Het zal worden uitgebreid met verschillende zitelementen en plaatsen waar jong en oud kunnen sporten (mogelijk basketbal en jeu de boules). Fiets- en voetpaden worden onderdeel van het nieuwe plein. Mogelijk kan er ook een fontein, vergelijkbaar met die in Den Haag, kunnen worden gebruikt.

Entree
Bij het inrichten van het nieuwe Bogaardplein is ook rekening gehouden met de mogelijk nieuwe (groen)inrichting van de Prinses Beatrixlaan en van de Churchilltower zodat er in de toekomst een groene entree van Rijswijk zal ontstaan.

Terrassen
De terrassen gaan ook een prominente rol spelen op het vernieuwde plein. Verschillende bomen moeten wind wegnemen van deze terrassen, maar wel zodanig dat er volop zon op de terrassen zal zijn. Het is de bedoeling dat de terrassen onderdeel worden van het Bogaardplein en zich daarin zullen nestelen.

Paviljoen
Mogelijk kan er ook een soort paviljoen komen. Niet in de vorm van een afgesloten gebouw, maar meer in de vorm van een luifel waar ook ‘overdekt’ activiteiten kunnen worden georganiseerd of kunnen ontstaan. De architect ziet het vooral als een ontmoetingsplek voor Rijswijkers.

Positief
Verschillende betrokkenen (ondernemers, vastgoedeigenaren en het Hoogheemraadschap) zijn al bekend met de plannen. De plannen zijn door hun positief ontvangen. Op 6 december is er weer een bijeenkomst voor bewoners. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het definitieve plan en is het mogelijk om, na verschillende procedures, in het najaar van 2018 te beginnen met de inrichting van het Bogaardplein. Het zal dan in het voorjaar van 2019 gereed zijn. Voor de realisatie van het vernieuwde Bogaardplein is een bedrag van 2,1 miljoen euro begroot.