In de wijk Leeuwendaal kan Het Nieuwe Inzamelen (HNI) op korte termijn worden ingevoerd voor de grondgebonden woningen. Avalex heeft ongeveer een termijn nodig van 2 maanden vanaf nu om de minicontainers te bestellen en deze actie af te stemmen met de bewoners voordat de minicontainers worden uitgezet. Dit betekent dat deze wijze van inzameling eind januari 2018 operationeel kan zijn.

Voordat de gestapelde woningen in Leeuwendaal over kunnen gaan op HNI, doorloopt het college een juridische procedure inclusief een zienswijzetraject voordat de containers de grond in kunnen. Dit traject duurt 4 maanden tot een half jaar. Het college is voornemens om in december de eerste besluiten te nemen in dit proces zodat het mogelijk is dat de containers voor eind mei 2018 de grond in gaan.

Sion
Ook voor Sion moeten plaatsingsbesluiten worden genomen voordat de ondergrondse containers worden geplaatst. Het college is voornemens om in december 2017 de eerste plaatsingsbesluiten te nemen. De juridische procedure duurt 4 maanden tot een half jaar zodat het mogelijk is dat medio 2018 de containers in de grond zijn geplaatst.

In deze besluitvorming is uitgegaan van de volgende punten:
1. het gemiddelde serviceniveau voor het totaal aan grondstoffen- en restafvalinzameling voor de bewoners blijft gelijk;
2. de kosten voor de gemeente volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) blijven gelijk;
3. het scheiden bij de bron draagt bij aan de milieudoelstelling om te komen tot 100 kg restafval per jaar per inwoner in het jaar 2020.

In de startwijken Leeuwendaal en Sion hebben bewoners geparticipeerd bij de uitwerking van de plannen. Op deze manier zijn gedragen plannen tot stand gekomen, die in 2018 worden gerealiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden van de raad.

Meer informatie over het Nieuwe Inzamelen: https://www.avalex.nl/inzamelen/rijswijk/