In het Forum Stad van dinsdagavond stond ook Het Huis van de Stad op de agenda. Verschillende partijen, zowel van het college als oppositiepartijen riepen op tot spoed. Het kon volgens hen niet zo zijn, dat het besluit wat te doen met het voormalige stadhuis in een volgende collegeperiode en dus na de gemeenteraadsverkiezingen genomen moest worden.

De PvdA (Bolte) en Onafhankelijk Rijswijk (Jense) hadden nog wel enkele kanttekeningen over de plannen. Zij willen graag zien dat er ook rekening wordt gehouden met andere plannen of partijen op de markt die interesse hebben in het voormalige stadhuis. “Niet alleen kijken naar de realisatie van het Huis van de Stad of slopen. Er zijn nog meer mogelijkheden”, was hun advies.

oude-stadhuis-rondleiding-05

Verantwoordelijk wethouder Van der Meij was blij met de brede steun van de gemeenteraad. Hij wist te vertellen dat er inmiddels is gesproken met de eigenaar van Hoogvoorde, waar de ambtenaren van Rijswijk en B&W  in het huidige stadhuis zetelen, en dat deze partij de gemeente een aanbieding heeft gedaan voor het oude stadhuis. Ook vertelde Van der Meij dat hij in het eerste kwartaal van 2017 met een raadsvoorstel komt naar aanleiding van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Huis van de Stad. Ook zegde hij toe dat de raadsleden in januari weer een ‘kijkje in de keuken’ gaan krijgen.