Rijswijk gaat de komende tijd verder met ‘ervaringslessen in het Wilhelminapark’ en gaat uitbreiden richting Oud Rijswijk. In het voorjaar van 2017 is gestart met de pilot ‘ervaringslessen in het Wilhelminapark’ voor kinderen vanaf groep 4/5. Basisscholen konden met groepen leerlingen natuurervaringslessen volgen. Deze lessen zijn georganiseerd door vrijwilligers, te weten de imker van de natuurtuin en een gids van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Voor het geven van deze lessen hebben de vrijwilligers een bijdrage ontvangen uit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Rijswijk. Vier van de zes benaderde scholen hebben meegedaan. Zowel de leerkrachten als de lesgevers zijn positief in hun oordeel over de lessen. De vrijwilligers willen graag doorgaan met het geven van de lessen en de scholen zijn voornemens deze ook weer te gaan volgen. Met kinderboerderij het Akkertje worden inmiddels gesprekken gevoerd. Hiermee is de doelstelling tot het uitbreiden van natuur- en milieueducatie (NME) naar basisschoolleerlingen behaald.

Voor NME is er, in nauwe samenwerking met de gemeente Rijswijk, door de partner Haaglanden Beweegt een aanvraag gedaan en reeds gehonoreerd, voor de provinciale subsidie “Groen Doet Goed”. Doel van deze aanvraag, getiteld “Buitenspel” is het koppelen van lopende projecten (groene schoolpleinen, erfgoedspoor etc) en bestaande activiteiten (Ontdekkers, Kinderrechtenambassadeurs, schooltuinen etc.) om zo een samenhangend geheel te krijgen. Daarnaast staat ook deskundigheidsbevordering van zowel leerkrachten als professionals die zich bezig houden met NME activiteiten, centraal. Onderdeel van de aanvraag is ook het opzetten en onderhouden van een website die we vervolgens koppelen aan reeds bestaande websites zoals het Loket Stadskracht in Rijswijk. De aanvraag is gehonoreerd voor circa € 40.000,- over twee jaar verspreid. Haaglanden Beweegt is coördinator voor de uitvoering van het plan.

Op basis van de positieve uitkomst van de pilot binnen schooltijd heeft de gemeente Rijswijk de uitvoerders van activiteiten in Rijswijk, zoals team Brede impuls en de Ontdekkers, de opdracht gegeven om hun aanbod (verder) uit te breiden met NME activiteiten. Zo ontstaat er zowel binnen- als buiten schooltijd een aanbod op gebied van NME.