In het kader van “Groen doet goed”, een initiatief van de provincie Zuid-Holland, heeft Haaglanden Beweegt een aanvraag ingediend en toegekend gekregen voor Buitenspel!

Buitenspel is een binnen- en buitenschools programma met verschillende activiteiten om kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders te stimuleren meer gebruik te maken van het groen in en om de stad. Kinderen leren over de natuur en het milieu door lessen die binnen schooltijd gegeven worden door partners, leerkrachten en vrijwilligers. Buiten schooltijd zijn er activiteiten die kinderen stimuleren in hun vrije tijd meer in het groen te doen. Haaglanden Beweegt werkt samen met verschillende partners en programma’s die er in Rijswijk zijn.

Lekker buiten in Rijswijk
Eén van de binnenschoolse projecten is Lekker Buiten in Rijswijk. Kinderen ontdekken de natuur, leren over eetbare planten in het park of gaan mee met de imker om honing op te halen. Drie scholen doen al mee met de pilot die afgelopen schooljaar begonnen is.

Groene schoolpleinen
In Rijswijk hebben drie scholen een groen schoolplein. In het programma Buitenspel willen we de aanleg van meer groene schoolpleinen stimuleren. Ook willen we de kennis van natuur en buitenspelen bij leerkrachten bevorderen, zodat zij het groene schoolplein kunnen integreren in hun lesprogramma.

Buitenspelen
Na schooltijd maken kinderen spelenderwijs kennis met sport en bewegen in de natuur in en rondom de wijk waar de kinderen wonen. Spring in the air is een serie activiteiten die tijdens de schoolvakanties plaatsvinden in de recreatie- en natuurgebieden van Rijswijk. We combineren Freerunnen en Rots en Water om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van motoriek en samenwerking.

Haaglanden Beweegt
Haaglanden Beweegt zet zich in voor een gezonde leefstijl voor alle bewoners, jong en oud in Rijswijk. We zetten de kracht van sport en cultuur in om bewoners te activeren, te verbinden en meer bewust te maken van gezond gedrag. Voor Buitenspel werkt Haaglanden Beweegt samen met de gemeente Rijswijk, de scholen en partners als IVN en het Groenloket.