Het afblazen van de conferentie van de ‘Europese alliantie ter verdediging van Palestijnse gevangenen’ in het evenementencentrum EventPlaza leverde veel commotie op. De Rijswijkse fractie GroenLinks vraagt zich nu af in hoeverre burgemeester Bezuijen opkomt voor de grondrechten vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering.

GroenLinks zet vraagtekens bij de mogelijke rol die de burgemeester heeft gespeeld in het niet doorgaan van het Palestijns congres. Fractievoorzitter Marieke Alberts:”Event Plaza zou recent onder druk zijn gezet door de politie om het evenement af te blazen, terwijl er eerder geen aanwijzingen waren dat er een verstoring van de openbare orde zou kunnen plaatsvinden. Vanuit de gemeente Rijswijk is er alleen een statement uitgegaan waarin staat dat er wel gekeken is naar of er maatregelen zouden moeten worden getroffen, maar verder geen woord over de bescherming van de grondwettelijke vrijheden.”

Alberts vervolgt:”In de grondwet staat dat je je mag verenigen en vergaderen om de gedachten uit te wisselen en uit te dragen. Het enige voorbehoud daarbij is ieders verantwoordelijkheid volgens de wet: je mag geen strafbare feiten plegen. Of het nou gaat om een bijeenkomst van Stichting Rohamaa, Eritrea Festival, Palestijnse sympathisanten of De Nederlandse Leeuw, de mening over de inhoud van wat er wordt besproken zou er niet toe mogen doen bij de beoordeling of een evenement plaats mag vinden of niet.”