GroenLinks presenteert verkiezingsprogramma voor een open, sociaal en groen Rijswijk. GroenLinks heeft grote ambities voor Rijswijk en maakt zich sterk voor een sociaal, groen en open Rijswijk. In het verkiezingsprogramma ‘ Vertrouwen en verbinden’ licht GroenLinks haar plannen voor Rijswijk toe. Vandaag, precies 10 weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, presenteert lijsttrekker Marloes Borsboom-Turabaz dit programma.

In het verkiezingsprogramma combineert GroenLinks groene, duurzame en sociale standpunten die getuigen van optimisme, idealen en realisme. Alles vanuit het uitgangspunt ‘vertrouwen en verbinden’. Vertrouwen in elkaar: inwoner, bedrijven en organisaties. Verbinden van de verschillende leefgebieden waar we in onze gemeente mee te maken hebben. GroenLinks Rijswijk staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar het gemeenschappelijk belang op de lange termijn.

Een sociaal Rijswijk
GroenLinks kiest voor een Rijswijk waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen eerlijke kansen op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en goed onderwijs. Toegankelijkheid, kwaliteit en transparantie zijn voor GroenLinks uitgangspunten.

Een groen Rijswijk
GroenLinks gaat voor een klimaatbestendige en schone stad, waar wij, onze kinderen en kleinkinderen gezond kunnen leven. Dat doen we samen met iedereen die zich hier in Rijswijk voor inzet. Wij gaan door met onze inzet voor het groen in onze gemeente door o.a. ecologische groenbeheer en bescherming van de Landgoederenzone. Wij maken ons sterk voor schone lucht, bijv. door uitbreiding van de milieuzone, en werken aan een klimaat neutrale stad in 2030.

Een open Rijswijk
GroenLinks staat voor ieders vrijheid. In een open en empathische samenleving kunnen we zijn wie zijn en zeggen wat we vinden. We voelen ons er thuis en veilig. We gaan respectvol met elkaar om in Rijswijk. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven en vooral met elkaar in gesprek gaan en blijven. GroenLinks zet zich de komende periode ook stevig in op het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving en de samenleving.

GroenLinks heeft grote ambities voor Rijswijk. De afgelopen periode is GroenLinks partner geweest in de coalitie en zijn er veel succesvolle ontwikkelingen gerealiseerd en in gang gezet. Het werk is nog niet klaar. ‘We willen de huidige initiatieven dóórontwikkelen en onze speerpunten uitwerken voor en samen met Rijswijk’ vertelt Borsboom-Turabaz. Een aantal mijlpalen uit de afgelopen periode staan in het programma in de schijnwerper. Park Hofrust, waar bewoner aan de slag zijn gegaan met het vergroenen van hun omgeving, buurtpark de Driesprong, de cultuurvisie, het bijenconvenant/dierenwelzijnsnota en het recent geopende loket ‘ Stadskracht’ zijn voorbeelden van de inzet van GroenLinks in de afgelopen collegeperiode.

Benieuwd naar alle plannen van GroenLinks voor Rijswijk? Het volledige verkiezingsprogramma is vanaf nu te vinden op rijswijk.groenlinks.nl/standpunten