GroenLinks in de Haagse regio wil de aandelen Eneco die gemeenten in hun bezit hebben, met een boekwaarde van zo’n 140 miljoen euro, verder verduurzamen. Het betreft de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Delft, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Ook de GroenLinks fractie in Rotterdam doet een oproep aan hun stadsbestuur om de stroomvoorziening verder te vergroenen.

De aandelen van Eneco zijn eigendom van 52 Nederlandse gemeenten. Raadslid Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam vindt daarom dat het energiebedrijf mee moet helpen aan de maatschappelijke doelstelling om CO2 te besparen. “Kolenstroom hoort niet meer thuis in de 21e eeuw. Kolencentrales zijn een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering.”

Eneco maakt de laatste jaren goede sier met windmolenparken die het bedrijf heeft gebouwd. Bonte complimenteert het energiebedrijf daarvoor. “Maar Eneco en dochterbedrijf Oxxio verkopen hun klanten helaas ook veel stroom die ze in het buitenland hebben ingekocht. Een groot deel daarvan is opgewekt in zwaar vervuilende kolencentrales.”

De GroenLinks-fracties hopen dat de directie van Eneco de verkoop van kolenstroom uit eigen beweging stopt. Zo niet, dan zullen ze het voorstel agenderen voor de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering. Daar hebben de gemeenten als aandeelhouder een doorslaggevende stem.