ProRail verdubbelt het spoor tussen Rijswijk en Delft. Daarbij komt er ook een nieuwe spoorbrug over de Kerstanjewetering, bij ’t Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft. De brug over de Kerstanjewetering dreigde daarbij te laag te worden.

Namens de watersporters heeft Guido van der Wedden daarom twee jaar geleden een zienswijze ingediend op dit plan. Het tracébesluit is inmiddels genomen en, goed nieuws, de brug wordt hoger. In het ontwerp-tracébesluit dreigde de brug in plaats van de in dit gebied gebruikelijke doorvaarhoogte van 1,80 m op ca. 1,65 m boven het water te komen. Namens een groot aantal organisaties werd daarop de zienswijze ingediend.

Na indienen van dit bezwaar bleef het lang stil. In februari was er al goed nieuws: verhoging van de brug kost 70.000 euro meer en de provincie was bereid dit bij te dragen en meldde dit ook aan de minister. Inmiddels is het definitieve besluit gevallen, worden de bezwaren gehoord en komt de brug dus hoger te liggen.

 

Fotoi: Aad van Zeijl