De bewonersorganisatie De Strijp zoekt versterking in het bestuur. Zij zijn op zoek naar betrokken mensen die zich willen inspannen voor de wijk.

Er zijn verschillende functies vacant zoals:

-penningmeester en/of secretaris
-pr/website functionaris
-begeleider werkgroep
-notulist

De bewonersorganisatie van De Strijp heeft als doel om samen met de bewoners op te komen voor hun belangen, waarbij zij zich met name bezighouden met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin.

Naast de maandelijkse vergadering, kan het ook voorkomen dat u thuis nog werkzaamheden moet verrichten.

Voor meer informatie over deze vacature, klik hier