Op zondag 3 december werd in een gezamenlijke slotviering van de Rijswijkse kerken om 10.00 uur in de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk bij dit jubileum stilgestaan en vooruitgekeken. Het thema van deze viering op de eerste Advent (de aanloopperiode naar Kerstmis) is “Het begint te dagen”.

Voorgangers waren: Ingrid van der Aart (H. Bonifatiusparochie), Hans van t Hoff (Leeuwendaalkerk Rijswijk), Michiel de Leeuw (Protestantse Gemeente Rijswijk) en Davo van Peursen (Volle Evangelie Gemeente Rijswijk). Muzikale medewerking aan deze viering verleenden Henny Heikens (cantor-organist) en de Cantorij Oude Kerk,
o.l.v. Henny Heikens. Voor de kinderen vanaf acht jaar was er in de pastorie van de Bonifatiuskerk een speciale kinderdienst.

In 2017 wordt gevierd dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de Parochie te Rijswijk. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in onze gemeente.

Doel van deze herdenking is de onderlinge kerkbanden te verstevigen door dit samen te doen en met elkaar naar buiten te treden.

Foto’s en de volgende video door Wim Mecksenaar: https://youtu.be/AhqMl190hHk