Joppe van Noort, voorzitter van het project Geworteld Wonen in RijswijkBuiten heeft dinsdag, samen met de heer Voormeulen, bij de raadsvergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht. De heer Voormeulen legde uit dat wanneer DSM bezwaar zou blijven maken over Fase 3 van dit ecologische project veel bewoners in problemen komen vanwege de hypotheekoffertes die per 1 januari aflopen.

DSM zou vanwege de mogelijke geluids- en stankoverlast zo weinig mogelijk huizen in de omgeving willen hebben. Voormeulen denkt dat het DSM gaat om de gemeente Rijswijk te pesten. Namens het project Geworteld Wonen vroeg Voormeulen aan het Rijswijkse College om er voor te gaan zorgen dat het bezwaar snel ongegrond verklaard gaat worden. Vooral Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk sprak schande over de houding van DSM. “Er moet een einde komen aan deze ridicule onzin.” Ook Jos Bolte (PvdA) en Wim Mateman (CDA) gaven aan teleurgesteld te zijn in de houding van een dergelijk groot bedrijf.

dsm-delft

“Ik deel het gevoel van de heer Jense,” vertelde wethouder Ronald van der Meij. “We waren ook onaangenaam verrast in de houding van DSM. Er is inmiddels ambtelijk contact geweest met DSM en hen de mogelijke consequenties voor de bewoners voorgehouden. Men weet van de druk die er is. Wij gaan er als gemeente alles aan doen dat de bewoners niet de dupe gaan worden.”

Paul Berghuis. secretaris van het algemeen bestuur Geworteld Wonen, schreef over deze zaak een column:  http://www.nietspersoonlijks.nl/natte-hond/