De bewoners van hospice Het Vliethuys, bestemd voor de inwoners uit Rijswijk en Leidschendam- Voorburg, werden verrast door een fraai optreden van het Haags Renaissance Kamerkoor. Er werden in verschillende talen diverse kerstliederen gezongen . ,,Het was mooie geste van het koor,” reageerde het Rijswijkse bestuurslid Paul Francissen. ,,We zijn hen hier dan ook bijzonder dankbaar voor.

,,In onze muziek proberen wij in afgeronde programma’s een evenwicht te vinden tussen wereldlijke en religieuze muziek, en tussen a capella en mét begeleiding,” aldus dirigent Frans Scheffers, die bij sommige liederen ook een toelichting gaf waar ze over gingen.

foto RD: Met passie en enthousiasme werd door het Haags Renaissance Kamerkoor een aantal liederen gezonden.