Het is tijd voor veranderingen in de gemeentepolitiek, want de huidige politieke democratie voldoet niet meer. Dat schrijft een groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, wetenschappers en ondernemers, aldus NOS.nl.

Vinden de Rijswijkers dat zij ook op meer inspraak moeten krijgen en hoe zien zij dit voor zich? Moet het Rijswijks college uitvoeren wat de burgers bedenken? Laat het ons weten.

Burgers willen namelijk ook invloed uitoefenen buiten de verkiezingen om, vervolgt het onderzoek. De groep wil daarom dat de Gemeentewet volgend jaar aangepast wordt, zodat een aantal gemeenten in 2018 kan experimenteren met nieuwe democratische vormen. “In die experimenten moet de samenleving meer invloed krijgen”, legt Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen uit. Hij is een van de twintig burgemeesters die pleiten voor meer burgerzeggenschap.

Het is de bedoeling dat een aantal gemeenten na de wetswijziging verschillende experimenten gaat uitvoeren, in samenwerking met het ministerie, zegt Blase. De groep vernieuwers stelt drie concrete wijzigingen voor.

Drie voorbeelden waarmee in verschillende gemeenten kan worden geëxperimenteerd:
1: De helft van de gemeenteraad wordt niet gekozen maar geloot;
2: Er wordt een veel grotere gemeenteraad opgetuigd, met 150 vertegenwoordigers vanuit de burgers. Die mensen komen drie keer per jaar bijeen. Wanneer zij iets besluiten, moeten de wethouders dit uitvoeren;
3: Raadsleden krijgen het recht zich te laten vervangen door deskundigen of burgers met relevante ervaring. Zij kunnen dan per onderwerp een eigen vervanger aanwijzen.

Bron: NOS.nl